NAJTEŽJI - NAVDUŠI GARFIELDA S SVOJO IZNAJDLJIVOSTJO!

1 / 10

Kdaj je bil viden zadnji dimasti leopard?

2 / 10

Kako se je imenoval nedavno izumrli plašen sladkovodni delfin?

3 / 10

Katera žival ima zmožnost, da shrani vodo med peresa na trebuhu?

4 / 10

Katera žival najbolj ogroža severnega kovarija?

5 / 10

Utripi so ljubezenska govorica in znak za parjenje ...

6 / 10

Katera žival prepotuje 70.000 km in zaseda prvo mesto na seznamu živalskih popotnikov?

7 / 10

Listastorepi vražiček slovi po …

8 / 10

Lepo burnico prepoznamo po …

9 / 10

Kako se imenuje največja ploščata riba na svetu, ki lahko živi 50 ali 60 let?

10 / 10

Kateri ptič je zaščitni znak države Islandije?