Rekordomania pantomima

Alt

Rekordomania pantomima

Družabna igra pantomima spodbuja sposobnosti gibalnega izražanja in sodelovanje med igralci. V Rekordomania pantomimi se lahko preverja tudi poznavanje rekorderjev iz albuma.

Alt Alt

Navodila za izdelavo Rekordomania pantomime

– Pripravimo si podlago iz kartona, na katero bomo nalepili podvojene sličice iz svojega albuma.

– Podlago iz kartona razrežemo na več delov enake dimenzije. To so kartončki, na katere bomo nalepili sličice.

– Sličice odlepimo z originalne podlage in jih nalepimo na prej pripravljene kartončke.

– Vse kartončke z nalepljenimi sličicami damo v vrečko ali škatlo, iz katere bodo igralci vlekli izbrane živali in jih nato poskusili s pantomimo pravilno predstaviti sotekmovalcem.

Alt

Pravila igre

Igralec vzame kartico s sličico in poskusi s pantomimo pokazati soigralcem, za katero žival gre. Pri tem ne sme uporabljati besed. Soigralci morajo ugotoviti, katera žival je na sliki. Igra lahko en igralec proti drugemu ali pa skupina proti skupini.

Če igralec nima idej, kako predstaviti določeno žival, si lahko pomaga s kakšnim namigom iz opisa živali, ki je v albumu Rekordomania.